การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT
 

กฎกระทรวง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 MINISTERIAL REGULATIONS : rULES REGARDING EXPORTATION OR TAKING OUT FROM THAILAND OF CURRENCY FOREIGN CURRENCY AND NEGOTIABLE MONETARY INSTRUMENTS B.E.255916 กรกฎาคม 2561 11:00:13574
2 MINISTERIAL REGULATIONS NO.13 B.E.249716 กรกฎาคม 2561 11:00:05592
3 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. 255916 กรกฎาคม 2561 11:09:26834
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497)16 กรกฎาคม 2561 11:09:21650
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สืบสวนปราบปรามพิเศษ
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7771, 02-667-5288

ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-667-7771 , 02-667-5288
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ