การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT
 

พระราชบัญญัติ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 COUNTER-TERRORISM AND PROLIFERATION OF WEAPON OF MASS DESTRUCTION FINANCING ACT B.E.255916 กรกฎาคม 2561 10:57:031,700
2 ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E.2558 (No.5)16 กรกฎาคม 2561 10:56:521,484
3 EXCHANGE CONTROL ACT B.E.2485 (No.2)16 กรกฎาคม 2561 10:56:19911
4 EXCHANGE CONTROL ACT B.E.248516 กรกฎาคม 2561 10:56:00878
5 ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E.254216 กรกฎาคม 2561 10:55:351,311
6 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 255916 กรกฎาคม 2561 11:07:011,300
7 พระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255916 กรกฎาคม 2561 11:06:521,127
8 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 248516 กรกฎาคม 2561 11:06:45973
9 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254216 กรกฎาคม 2561 11:06:391,266
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สืบสวนปราบปรามพิเศษ
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม
กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7771, 02-667-5288

ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-667-7771 , 02-667-5288
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ